Tag: thước

KU CASINO

Chiều cao bàn thờ chuẩn theo thước lỗ ban

Trong mỗi gia đình Việt Nam đều có bóng dáng của một chiếc bàn thờ…

 Posted in Blogging Tagged , , , , , , ,