Tag: Perez

KU CASINO

Florentino Perez đối mặt với việc từ chức chủ tịch Real Madrid.

Theo BBC Sport, Florentino Perez đang đối mặt với việc từ chức chủ tịch Real…

 Posted in Blogging Tagged , , , , , , , , , , ,