Tag: khuỷu

KU CASINO

Người có nốt ruồi ở khuỷu tay thường có tướng số thế nào?

Nốt ruồi ở nhiều vị trí khác nhau phản ánh những đặc điểm chung khác…

 Posted in Blogging Tagged , , , , , , , , , , ,