Tag: giữa

KU CASINO

Nốt ruồi giữa hai lông mày có ý nghĩa gì?

Người ta thường cho rằng, người có nốt ruồi ở lông mày là người thông…

 Posted in Blogging Tagged , , , , , , , ,